Marknadsundersökningar för fastighetsbranschen

kundundersokning-fastighetsbranschen (1)

LiveSteps är ett uppföljningssystem där man kontinuerligt utveckla och driver organisationer till att få nöjdare kunder. Det är utvecklat tillsammans med bostadsbolag och mäter vad hyresgästerna tycker om olika områden rörande bostadsbolaget. Med verktyget bidrar ni till att kundupplevelsen sätts i fokus hos bostadsbolagen.

Verktyget gör det komplexa enkelt genom att visualisera de boendes upplevelser. Det ger sen stöd att agera och föreslå förbättringsåtgärder. Med verktyget får vi insikter som blir användbara i vardagen, för både personalen och ledningen i bostadsföretaget.

kundundersokning-fastighetsbranschen (2)

Få nöjda hyresgäster

Ett av våra fokusområden har varit att genomföra marknadsundersökningar riktat mot fastighetsbranschen. Vi arbetar dagligen med processen att förbättra dessa undersökningar och där vi just nu är inne i ett utvecklingsarbete inser vi att våra rapporteringssystem behöver förenklas och och digitaliseras för att hjälpa våra kunder. Att mäta kontinuerligt är något vi gjort under många år i olika branscher, däremot är det fortfarande ganska nytt i fastighetsbranschen.

Ta in förbättringsförslag från hyresgästen

I slutet på enkäten ges varje boende i fastigheten en möjlighet att spontant uttrycka vad de tycker är bra samt vad de tycker kan förbättras. Det gör att bolaget kan agera omgående på kommentarerna som kommer in från enkäten och fånga det som är viktigast för varje hyresgäst i respektive fastighet.

Kontinuerligt kundundersökning

Bäst kundnöjdhet får man genom att mäta löpande. Därför blir det med LiveSteps så att insikterna blir en naturlig del i det dagliga arbetet med att öka kundnöjdheten.

kundundersokning-fastighetsbranschen (3)

Ställ relevanta frågor

Intervjun eller enkäten är framtagen genom en studie i form av fokusgrupper tillsammans med djupintervjuer med de boende. Detta gör att vi kan säkerställa att vi med undersökningen mäter det som verkligen är viktigt för de boende i fastigheten.

Enkla formulär

Vi har ett standardiserat formulär bestående av 46 fasta frågor. Den första frågan hanterar det övergripande nyckeltalet ”Hur nöjd är du totalt sett med bolaget?”. Efter följer frågor som behandlar frågor om t.ex. Bostaden, fastighetsskötseln och kundbemötande vid kontakt med bolaget. Det finns även en möjlighet att addera tre företagsunika frågor. Den standardiserade enkäten finns på 10 olika språk inklusive svenska och engelska.

Utför intervjuer dagligen

För att kunna mäta kontinuerligt behöver enkäter skickas ut regelbundet om inte dagligen och spridas jämnt över beståndet. Era hyresgästerna svarar på en enköt eller intervju en gång per år, vilket i praktiken innebär att i en fastighet kan en person få svara i februari medan grannen får sin undersökning i augusti. Det låter oss att metodiskt kunna samla in data från samtliga säsonger under året.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s